Utbilda dina lagerarbetare för ökad säkerhet

För att säkerställa att arbetet på lagret utförs både säkert och effektivt är det viktigt att lagerarbetarna har rätt utbildning. Det kan göras både genom att välja att anställa utbildade personer och genom att själv utbilda dina anställda. Vilka utbildningar är det då som är relevanta för lagerarbetare?

Det beror till stor del på själva verksamheten och på de anställdas arbetsuppgifter. Generellt kan sägas att alla som jobbar lager behöver gå en truckutbildning eftersom det innebär ökad säkerhet. Utbildningen tar upp saker som:

  • hur man sköter den dagliga tillsynen
  • hur man hanterar farligt gods
  • vilka risker som kan uppstå i godshanteringen.
  • olika truckars användningsområden, lyftförmåga och stabilitet

Varför är truckutbildningen viktig?

Anledningen till att truckförarutbildningen är så viktig är att det sker ett stort antal olyckor med truckar varje år. De vanligaste orsakerna till olyckorna är att föraren tappar kontrollen och att trucken välter eller kolliderar med något. Det är också ganska vanligt med förslitningsskador på nacke och axlar på grund av att arbetet är fysiskt ensidigt. Med rätt utbildning får de anställda större kunskap och arbetar säkrare – och därmed också effektivare.

Truckutbildningen är populär och därför kan den arbetsgivare som erbjuder en sådan till nyanställda som saknar truckförarkort locka betydligt fler sökande.

Säkra lyft, kran och travers

Även en utbildning i säkra lyft kan vara relevant för lagerarbetare som arbetar med att koppla laster och dirigera kranförare. Utbildningen säkerställer att de anställda känner till de säkerhetsregler som gäller för arbetet, samt att de har korrekt kunskap om hur de väljer lyftredskap. De utbildade tränas också i att effektivt kommunicera med kran- och traversförare

Arbetar ni med kran och travers på lagret ska kran- och traversförare vara utbildade för att se till att all hantering av gods sker på ett säkert sätt. Momenten i kran- och traversförarutbildningen utbildningen liknar de för säkra lyft, men träning i hur man praktiskt använder kranar och traverser tillkommer.

De utbildningar som utförs ska följa de riktlinjer som utfärdats av Arbetsmiljöverket och Byggnadsarbetareförbundet. Byggnads har också flera checklistor som kan skrivas ut och sättas upp på arbetsplatsen för ökad säkerhet.