GPS:ens inverkan på våra prylar

Tekniken finns numera i alla våra vardagliga sysslor. Mobilen följer med i fickan, datorn används i mångas arbete och maskiner blir mer och mer intelligenta. Det finns mängder med möjligheter att spåra enheter idag. Både ur ett praktiskt och ur ett säkerhetsperspektiv. 

GPS står för Global Positioning System och är en sändare som kan hålla koll på platsen den befinner sig på. GPS är något som exempelvis finns i din telefon för att du ska kunna se din plats på kartor, och det är även den som finns i bilens navigationssystem för att leda dig rätt. GPS:en har varit en innovation funktion för oss alla och det finns fortfarande oändliga möjligheter att fortsätta implementera den. 

Hur fungerar en GPS?

För att en GPS-sändare ska kunna säkerställa vår plats behöver den ha kontakt med flera satelliter samtidigt. Det globala positioneringssystemet som dessa små sändare är uppkopplade mot består av hela 31 stycken satelliter. Varje satellit har i sin tur en radiosändare som möjliggör kopplingen mellan sändaren i din enhet och satelliten uppe i rymden. För att en GPS ska kunna avgöra din plats måste den ha kontakt med 4 satelliter av dem 31 stycken i systemet. 

Kontrollera maskiner med GPS

Möjligheterna att automatisera flera och flera maskiner växer dagligen. Idag styrs många maskiner av personal när de kan automatiseras. Traktorer och skördetröskor är en av många maskiner som kan digitaliseras mera. 

Att införa GPS i en skördetröska eller traktor skulle göra att vi alltid kan hålla koll på maskinens plats. Om maskinen i sin tur automatiseras mera till att bli självkörande kan vi frigöra bönders tid eftersom den kan sköta sig på egen hand.

Säkerheten först

Ur ett säkerhetsperspektiv har GPS:en räddat många liv. I många telefoner finns möjligheten att ringa 112 och dela platsen för att det ska vara enklare för ambulans eller polis att hitta personen i ett nödläge. Platsen kan även delas med dina nödkontakter som du själv valt i telefonen. En sådan funktion kan erbjuda en trygghetskänsla till en person som inte känner sig säker. Tryggheten i att veta att personer vet var du befinner dig kan vara ovärderlig.

Såklart kan det inte erbjuda total säkerhet att skicka ut sin plats ifall någonting skulle inträffa. Att känna sig trygg utan det hjälpmedlet på en plats är viktigt. Trygghetskollen har infört ett projekt där en GPS-dosa ska användas för att markera ut platser som känns otrygga för att göra området tryggare. Ofta kan det röra sig om dålig belys ning eller områden som ligger långt bort från folktäthet.