Automatiska dörrar och säkerhet

För den som startar ett nytt företag finns det många saker att tänka på. Ett stort kundflöde kräver en bra dörrlösning till företaget. Säkerheten måste tryggas och för att hitta rätt lösningar kan det vara bra att kontakta ett företag som arbetar med dörrautomatik.

Att hitta rätt dörrautomatik företag är en viktig del för att ditt företag ska vara redo när kunderna kommer. Sectragon solutions är ett av de företag som kan hjälpa dig att tillgänglighetsanpassa ditt företags entréer. De kan också assistera i att installera en automatisk dörröppnare.

Hitta bra lösningar till företagets dörrar

I dag måste alla företag vara tillgängliga enligt de regler som Boverket ansvarar för. Tillgängligheten styrs av flera regelverk. Orsaken till att de som äger företag eller fastigheter måste följa dessa regelverk är att alla i samhället ska kunna delta på lika villkor.

Dessa regelverk är:

  • FN-konventionen
  • Plan- och bygglagen
  • Plan- och byggförordningen
  • Boverkets byggregler
  • Standarder enligt BBRs allmänna råd
  • Enkelt avhjälpta hinder eller HIN

Regeln ”Enkelt avhjälpta hinder” innebär att de hinder som är lätta att åtgärda måste avhjälpas. Detta gäller i lokaler som allmänheten har tillträde till, samt på allmänna platser.

Tänk alltid på tillgängligheten

Oavsett verksamhet behöver dörrar och övriga delar av byggnaden alltid tillgänglighetsanpassas. När Svenska Institutet hyrde sex gästlägenheter i en 1500-talsfastighet i Paris byggde Statens fastighetsverk om byggnaden. I samråd med BAU Arkitekter, Svenska institutet och Septembre architecture byggdes fastigheten om så att den blev tillgänglighetsanpassad.

Trygga säkerheten

För ett antal år sedan infördes nya skärpta krav vad gäller säkerhetsdörrar skriver Sveriges Radio. Numera är det vanligt att företag och lager har säkerhetsdörrar. Den nya standarden innebär ett nytt system där alla EU-länder har en graderad skala som säkerheten delas in i. Skalan är uppdelad i sex klasser vilket skiljer sig från de tidigare fyra. Varje nummer i skalan står för en typ av inbrott. Här finns klass ett på skalan, det är dörrar som står emot angrepp som sker utan verktyg. Säkerhetsdörrar i klass sex skyddar mot en brottsling som försöker ta sig in med en stor vinkelslip. För att säkerställa att verksamheten är trygg är det också bra att komplettera med ett tillförlitligt larmsystem.