Driver du transportföretag? Ta hjälp av revisionsbyrå

För de flesta finns det roligare saker att tänka på än associationerna som ordet revision för med sig. I den här artikeln får du veta vad revision är, och varför du som driver transportföretag i Stockholm bör anlita en revisionsbyrå.

Du som driver ett transportföretag har förmodligen mycket att stå i. Det är förstås ingenting att klaga över, att affärerna går bra är förstås enbart positivt. Men så är det det där med bokföring och revision, att räkna och se till att redovisningen stämmer. Det är inte bara det att det är tråkigt, det tar dessutom ofta mycket tid i anspråk. Tid som annars hade kunnat läggas på kärnverksamheten. Om ditt företag är Stockholmsbaserat kanske det är dags att ta hjälp av en revisionsbyrå i Stockholm för att spara tid?

Vad är revision egentligen?

revisionEnligt Skatteverket är revision en kontrollform som kan ligga till grund för djupare utredningar. Det låter måhända lite diffust men vad det handlar om är företagets finanser. Det kan handla om att kontrollera att företaget uppfyllt allt som krävs för att sådant som arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, avkastningsskatt, inkomstskatt och annat betalas in med korrekt underlag. Enligt Bolagsverket ska aktiebolag, med några undantag, ha en revisor. Undantagen gäller för aktiebolag som har färre än 3 anställda, mindre än 1,5 miljoner kr i balansomslutning eller mindre än 3 miljoner i nettoomsättning.

Fördelar med att ta hjälp av en revisionsbyrå

Det finns mycket nytta att dra för ett transportföretag att ta hjälp utifrån med redovisningen. Särskilt för firmor som är små eller mellanstora, där det kanske inte finns någon anställd på företaget som är utbildad i redovisning eller ekonomi. I de fallen blir en extern revisionsbyrå ett sätt att spara tid, att hålla på med räkenskaper kan vara nog så tidskrävande för en amatör. Än mer akut blir det om någonting skulle bli fel. Felaktigheter i bokföringen kan förstås leda till än mer tidskrävande administrativa uppgifter i framtiden, i värsta fall till rättsliga påföljder. Nu behöver det inte handla om avsiktliga felaktigheter, av det slag som exempelvis Runar Sögaard blivit känd för, för att det juridiska systemet ska blanda sig i. Det krävs egentligen bara att bristerna i redovisningen är tillräckligt omfattande.