Skapa en säkrare arbetsplats

Det finns risker med alla typer av arbeten, från ergonomiska risker till allvarliga olyckshändelser. Säkerheten ökas med olika typer av åtgärder. Från att ni ser till att maskiner och annan utrustning fungerar, till att ni arbetar med att utveckla en säkerhetskultur. Om det handlar om stillasittande jobb förebygger ni skador genom att arbeta ergonomiskt.

Beroende på var ni jobbar kan ditt arbete vara förenat med olika slags risker, särskilt om din arbetsplats sysslar med någon form av industriproduktion. Oväsen och buller, maskiner, truckar och ergonomi är alla risker som många arbetstagare utsätts för vardagligen. Det handlar både om risker på lång sikt – arbetsskador till följd av ergonomiska brister – och risker på kort sikt som riskerar att skada någon allvarligt i samma ögonblick olyckan är framme. De flesta olyckorna går att förebygga med ganska enkla åtgärder. Ni kan till exempel underlätta arbetet med Colly Components produkter samtidigt som olycksriskerna minskar.

Följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Ett dåligt säkerhetstänk på arbetsplatsen kan i värsta fall leda till dödsolyckor. På Volvo Torslanda klämdes en man 2013 till döds när han skulle byta folierulle i en maskin. I de flesta fall går det tack och lov inte så illa. Det finns föreskrifter från Arbetsmiljöverket som säger att ingen ska behöva bli sjuk eller må psykiskt dåligt av sitt arbete. Arbetsmiljöverket har också publicerat en utförlig vägledning till hur föreskrifterna kan tillämpas rent praktiskt.

Underhåll dina maskiner

Bortsett från att ha väl utformade säkerhetsrutiner handlar en säker arbetsplats till stora delar om att underhålla och säkerställa att maskiner, stallage och annan utrustning är hela och funktionsdugliga. Hos Colly Components finns ett brett sortiment av produkter för den typen av underhållsarbeten. Exempelvis fästelement för att hålla allt från maskinkomponenter till hyllor på plats. Lagertekniska lösningar för stallage och annan lagerförvaring. Snabbkopplingar för hydraulik och annat samt fullständiga automatiserade lösningar för att montera fästelement. När någon köper någonting från Colly Components är deras säkerhetsutbildade personal med hela vägen från inköp till montering och driftsstart.

Utveckla en säkerhetskultur på arbetsplatsen

Att maskiner och annat på arbetsplatsen fungerar som de ska är såklart av yttersta vikt för en säker arbetsplats. Vad som kanske är ännu viktigare dock är att det finns en omfattande säkerhetskultur på arbetsplatsen. En säkerhetskultur kan beskrivas som en uppsättning normer som delas av personalen på arbetsplatsen. Normer som uppmuntrar till att tänka i säkerhetstermer. Risken för olyckor är större på arbetsplatser där personalen har en slapp inställning till säkerhet. På arbetsplatser där säkerhetstänkandet är välutvecklat tar arbetstagare notis om när någon annan i personalen inte följer säkerhetsrutinerna. En säkerhetskultur är alltså någonting som tar sig uttryck i det sociala samspelet.

Arbeta ergonomiskt

Oavsett om det handlar om stillasittande eller rörliga jobb är det viktigt att ni tänker på ergonomin. Arbetsskador till följd av bristfälliga arbetsställningar hör nämligen till de mest kostsamma riskerna alla typer av arbetsplatser. Om jobbet innebär mycket stillasittande, ta regelbundna pauser, stretcha och växla arbetsställning. Detsamma gäller om arbetet är stående, med skillnaden att ni istället sätter er ned någon gång då och då.