Digitaliserad transport

Vi går mot en framtid där självkörande bilar kan vara en självklarhet. Transport i alla dess slag kan därför vara automatiserad och det behöver inte bara handla om att fordon är det självklara valet av transport.

Den infrastruktur vi har idag är anpassad efter att ha förare i alla fordon. Självkörande bilar är en innovation som kan vara något som finns på våra vägar inom snar framtid. Ur ett säkerhetsperspektiv är det däremot inte dags än eftersom etiken och moralen som finns i oss människor ännu inte har kunnat läras ut till de artificiella system som finns i de självkörande bilarna. Om självkörande bilar finns på våra vägar kan eventuellt transporter av leveranser automatiseras och skötas utan förare. Detta skulle eventuellt kunna möjliggöra snabbare och effektivare leveranser runtom i världen. 

Drönare kan vara svaret på snabbare leveranser

Ibland ska det skickas leveranser som är tidskänsliga. Ett exempel på dessa kan vara blod mellan de olika sjukhusen. Vid tillfällen råder det stor brist på olika sorters blod och vi vet att tiden kan vara knaper när en patient är i akut behov av blodet. Drönare skulle därför vara ett bra alternativ då dessa transporter kan ske snabbare än alternativa fraktsätt. 

Idag är flygrummet känsligt för drönare, speciellt i områden där det flygs mycket helikopter och andra luftburna fordon. Exempelvis är det förbjudet att flyga drönare i Stockholm city. Undersökningar har genomförts på drönare som fraktalternativ och enligt Transportstyrelsen skulle detta kunna vara ett alternativ om det går att ha kontroll och översikt på övriga trafiken.