Blixtljus och annan säkerhet vid vägarbeten

Vägarbeten är tyvärr mer olycksdrabbade än vad personalen och branschen är bekväm med. Bland de mest grundläggande och viktiga åtgärderna som behövs vid varje vägarbete finns de så kallade blixtljusen. Lär dig mer om dem och andra säkerhetsåtgärder vid vägarbeten i den här artikeln.

Om du har ett arbete som innebär att du ofta eller ibland jobbar vid sidan av en väg är du förmodligen en modig typ. Du har nämligen ett av de mest utsatta yrkena som går att ha. Bilister dundrar förbi på motorvägarna, och även om de flesta är bra på att sänka farten är det samtidigt många som inte är det. Just osäkerheten vid vägarbeten har varit en fråga som drivit vägarbetare under lång tid. Vissa lag- och regeländringar har uppkommit till följd. Tyvärr efter ett antal olyckshändelser. En viktig åtgärd för att göra vägarbetet säkrare är att ni ställer upp blixtljus, vad går mer att göra? Det och annat om vägarbeten kan du läsa vidare om nedan.

Blixtljus – en av grunderna för säkert vägarbete

Vad är blixtljus för något? Om du någon gång kört förbi ett vägarbete när det är mörkt vet du precis vad det är. Det är de där lamporna som lyser upp med stor ljusstyrka. De fyller dubbla syften. Dels blir förbipasserande bilar uppmärksammade på att det pågår ett vägarbete. De fungerar också som belysning för vägarbetarna själva så att de kan utföra sina arbeten på ett korrekt sätt. Bland andra åtgärder som används idag för att förhindra olyckor vid vägarbeten finns till exempel de så kallade TMA-bilarna. Det är en typ av stora fordon som är utrustade med skydd som syftar till att förhindra personskador. Andra regler som finns på plats idag säger att all personal vid vägarbeten ska bära så kallade varselvästar med reflexer. De ska ha orange eller gul färg. All personal ska vidare vara utbildad i säkerhetsarbete. Utbildningen i säkerhet ges i två nivåer. Den ena är minst åtta timmar lång och ger grundläggande behörighet. Nivå 2 är en påbyggnadsutbildning som varar i mellan en till två dagar. Med påbyggnadsutbildning får personal rätt att delta vid större vägarbeten. Det är några av de säkerhetsförordningar som finns på plats idag. Tyvärr verkar det som att det behövs fler åtgärder och regler för att få bukt med olycksfrekvensen.

Vägarbeten – tyvärr olycksdrabbade

Tyvärr har olycksfrekvensen vid vägarbeten ökat på senare år. Det rapporterar Aftonbladet. Av det skälet har Regeringen tillsatt en utredning var syfte är att ta fram förslag på åtgärder som kan göra det säkrare för de som jobbar på vägarbeten. Bland de tänkbara förslagen finns bland annat strängare hastighetsbegränsningar, fler skyddsbilar och högre böter för de som äventyrar säkerheten.

Om du frågar vägarbetarna själva vilken åtgärd de tycker är viktigast för att öka säkerheten så är det hastigheten. Teknikens Värld skriver om en undersökning bland vägarbetare som genomfördes av fackförbundet SEKO. I undersökningen konstaterades att så många som 8 av 10 vägarbetare tyckte att den genomsnittlige bilisten visade för lite hänsyn när de passerar vägarbeten.