Det finns oändligt med möjligheter att göra vår värld mer digitaliserad. På geomatiknyheter.se är vi intresserade av utvecklandet av infrastruktur, säkerhet och speciellt hur dessa kopplas ihop med digitaliseringen. Infrastrukturen har stora utvecklingsmöjligheter sett till hur långt den tekniska utvecklingen har tagit oss idag. Det går snabbare och snabbare, vilket innebär att det gäller att hänga med i svängarna. Håll dig uppdaterad hos oss. Välkommen!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Kontakta oss här

Vad innebär digitalisering? 

Du har säkert hört begreppet flera gånger och det kan ibland vara svårt att sätta begreppet i kontext. Det kan vara enklare att tänka det som industrialiseringen som skedde under 1700- och 1800 talen. Det är med andra ord ett skifte som skett som har inneburit att digitala verktyg har införts i företagsamhet för att effektivisera och förbättra. Implementeras det på rätt sätt kan företag bli mer lönsamma, få processer att gå snabbare och innovera mera! 

I samband med hur digitaliseringen förändrar vår vardag blir vi mer och mer beroende av tekniken och internet. Till exempel företag som är mer synliga på nätet och har större mobilitet är i de flesta fall mer lönsamma än de som inte är det. Med största sannolikhet kommer fler företag fortsätta att arbeta för att bli helt digitaliserade under förutsättningen att internet och teknik fortsätter samarbeta i samma utsträckning. När internet och teknik inte går ihop, vilket händer ibland, har dock digitaliserade företag svårt att hålla igång verksamheten. Förhoppningsvis är dessa tillfällen något som händer sällan.

Kontakt

Om du vill nå oss går det bra på info@geomatiknyheter.se.